NEWS

“Başöğretmen Atatürk”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları ve Araştırma Görevlileri Karma Grafik-Afiş Sergisi

Group Exhibition in Ankara / 22 Kasım - 07 Aralık 2018

Karma Sergi // Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları ve Araştırma Görevlileri Karma Grafik-Afiş Sergisi, 22 Kasım – 07 Aralık 2018 

 

22 Kasım – 07 Aralık 2018 tarihleri arasında izlenebilecek . “Başöğretmen Atatürk”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları ve Araştırma Görevlileri Karma Grafik-Afiş Sergisinde çalışmam sergilenecektir. 

Açılış: 22 Kasım 2018 
Saat: 18.00
Yer: Ahmet Göğüş Sanat Galerisi
 
“Başöğretmen Atatürk”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları ve Araştırma Görevlileri Karma Grafik-Afiş Sergisi - NEWS - Banu Bulduk Türkmen Portfolio