ABOUT

She graduated from Ankara Anatolian Fine Arts High School, department of painting in 2001 and graduated in 2005 from department of Graphic Design Faculty of Fine Arts at Hacettepe University with a degree. She completed master degree at Hacettepe University in 2010. In 2012, she received “Hacettepe University Art Encouragement Award”. She completed her Proficiency in Art Thesis on “An Interactive Electronic Book Application Interacted with Selected Turkish Legends” at Hacettepe University Graphic Department in 2015. She participated in group exhibitions and she participated in 1st and 2nd İstanbul Design Biennial. She opened three solo exhibitions. She worked as research assistant at in Hacettepe University Faculty of Fine Arts, department of Graphic between the years 2008-2016. She worked as a lecturer in the same department between the years 2016-2018. She was appointed Assistant Proffesor in 2018 and received the title of Associate Professor in the same year. Bulduk, studies in the field of calligraphy, illustration, interactive media design, three-dimensional graphic design applications and drawing.

 

2001 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesini tamamladı. 2012 yılında “Hacettepe Üniversitesi Sanatta Teşvik Ödülü”nü aldı. Sanatta Yeterlik Tezini “Seçilmiş Türk Efsanelerinden Etkileşimli Bir Elektronik Kitap Uygulaması” konusu üzerine Hacettepe Üniversitesi Grafik Ana Sanat Dalında 2015 yılında tamamladı. Birçok karma sergilere katıldı ve 1. ve 2. İstanbul Tasarım Bienali’nde yer aldı. Üç kişisel sergi açmıştır. 2008-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016-2018 yılları arasında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılında yardımcı doçent olarak atanmış ve aynı yıl doçent ünvanını almıştır. Kaligrafi, illüstrasyon, etkileşimli medya tasarımı, üç boyutlu grafik tasarım uygulamaları ve desen alanlarında çalışmaktadır.