NEWS

“Beşer” adlı kişisel sergi, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara, 06 - 29 Nisan 2016

“Beşer” Solo Exhibition, Ankara, 06 - 29 Nisan 2016

“Beşer” adlı kişisel sergi, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara, 06 - 29 Nisan 2016

“Beşer” adlı kişisel sergi, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara, 06 - 29 Nisan 2016 - NEWS - Banu Bulduk Türkmen Portfolio

“Beşer” adlı kişisel sergi, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara, 06 - 29 Nisan 2016 - NEWS - Banu Bulduk Türkmen Portfolio